Немската фондация за международно правно сътрудничество, съвместно с Немската федерална адвокатура и Немската асоциация на адвокатите, организират Многостранна стажантска програма за адвокати.
 
Стажът ще се проведе в периода 24 април – 1 юни 2019 г. и ще се състои основно в град Кьонингсвинтер (близо до град Бон).
 
Условията, на които следва да отговарят кандидатите, са следните: да е младши адвокати или адвокат на възраст до 40 г., да има високо ниво на владеене на немски език и да практикува в областта на гражданското и търговското право.
 
Стажът не е отворен за адвокати, които работят за немска правна кантора или такава, която оперира от името на немска правна кантора; работят за правна кантора, която има офиси, находящи се в Германия; работят за правна кантора, която е партньор на правен офис на находяща се в Германия правна кантора.

Предварителната програма е следната:

24 април 2019 г. – Пристигане в Кьонингсвинтер

25 април – 4 май 2019 г. – Встъпителен семинар в Кьонингсвинтер

6 май – 29 май 2019 г. – Стаж в немска правна кантора

30 май – 31 май 2019 г. – Заключителен семинар в Бон

1 юни 2019 г. – Отпътуване

Организаторите поемат следните разходи: храна и настаняване по време на встъпителния и заключителния семинар; пътни разходи от мястото на встъпителния семинар до мястото на стажа и от мястото на стажа до заключителния семинар; настаняване на мястото, на което ще се проведе стажът; командировъчни по време на стажа в размер на 550 евро; здравна застраховка.

Във връзка с определяне на участника в стажа, ще се проведе изпит по немски език на 12 ноември 2018 г.

Краен срок за изпращане на документи: 7 ноември 2018 г.

За повече информация>>