Национален център по обществено здраве и анализи търси да назначи Юрисконсулт – главен експерт, отдел „Правна помощ и обществени поръчки“.

Юрисконсултът участва в изпълнение на плановите и оперативните задачи на отдела и на Центъра. Изготвя правни становища и изразява експертно юридическо мнение по въпроси във връзка със заеманата длъжност. Извършва експертна дейност. Изготвя справки, анализи, вътрешни правила, проекти на договори и други. Изпълнява и други възложени текущи задачи.

Изисквания за заемане на длъжността: висше юридическо образование, придобита юридическа правоспособност, стаж по специалността не се изисква, познаване на нормативната база, свързана с трудовото законодателство, облигационното и административно право, отлични компютърни умения – Word, Excel, Outlook и Internet.

Срок за подаване на документи: 19 март 2021 г.

При интерес можете да посетите следната Интернет страница>>