Софийската адвокатска колегия е получила покана за участие в Международната конференция за млади адвокати, организирана от Международния съюз на адвокатските колегии с обща правна традиция със седалище в Париж.

Конференцията ще се проведе през септември 2019 г. в Ереван, Армения. За участие в конференцията са поканени млади адвокати от колегиите на България, Сърбия, Северна Македония, Косово, Румъния, Албания, Гърция, Черна Гора и Молдова.

Конференцията има за цел да изработи сравнителен анализ на условията за вписване в адвокатската колегия, стаж, продължаващо обучение и квалификация, условия за практикуване на професията на младите адвокати в различните държави. За целта участниците се разделят в няколко работни групи, които излизат със становище по установените проблеми и добри практики.

Работният език на конференцията е френски.

Софийски адвокатски съвет кани всеки желаещ млад адвокат да участва, който не е ненавършил 35 години към 31. 12. 2019 г. и е член на САК, владее писмено и говоримо френски език.

За повече информация>>