Курсове и обучения

Някои от събитията, които организира клуба са насочени изцяло към студенти. С различни по вид обучения ние се стараем да им предоставим практически и научни знания, които ще им помогнат за по-добрата им професионална реализация. За тези събития успяхме да привлечем партньори като Adecco, JobTiger, Easy Consult и Междууниверситетски център за кариерно развитие към УНСС и гост-лекторите проф. д.ик.н Мария Чавдарова, проф. д.ф.н Иванка Мавродиева и P.R. експертът Камелия Величкова. До момента са осъществени курс по „Реторика”, по „Дипломатически Етикет” и „Кариерен курс”. Очаквайте следващия!