Срещи на завършили

Освен събития, насочени към създаване на среда за общуване между бивши и настоящи възпитаници, провеждаме срещи на завършилите възпитаници на ЮФ на УНСС. На кръгла маса обсъждаме дейността на клуба, обсъждаме нови предложения за събития, а в края на срещата свободно общуваме помежду си за реализацията, целите и впечатленията си от практиката.