Наръчник на ПРАВОкурсника

Трета година подред представители на Алумни клуб на завършилите Юридически факултет при УНСС приветстват новопостъпилите студенти, изучаващи специалност „Право”, подарявайки им подготвения от клуба „Наръчник на ПРАВОкурсника“. Справочникът съдържа полезна информация за УНСС, Юридически факултет, Алумни клуба и възможностите, които те предоставят, включително стажантски програми и кариерно развитие. С тази инициатива се стремим да улесним прехода от училищна към академична среда.