Ежегоден бал

Традиционно Ежегодният бал се провежда в края на месец ноември. Събитието е отворено за настоящи и бивши възпитаници, както и за представители на преподавателкия екип. Присъстващите имат възможност да се запознаят с дейността на клуба и факултета, да разменят контакти с останалите гости и да създадът нови познанства. По време на бала се открива урна за набиране на средства, с които закупуваме подарък за Първенеца на випуска, който завършва през академичната година, в която се реализира бала. За осъществяването на това събитие успяхме да привлечем партньори в лицето на издателство СИЕЛА и издателство СИБИ.