Заглавие: „Гражданско и облигационно право. Ръководство по решаване на казуси“

Автори: Димитър Стоименов и Анастас Пунев

Издателство: „Сиби“

Ръководството е посветено на решаването на частноправни казуси и изследва задълбочено принципите и методиката им. Авторите проследяват процеса по изготвяне на решението стъпка по стъпка и се посочват конкретни правила, приложими към всеки изпитен или практически казус в областта на частното право. Фокусът е върху общата част на гражданското и облигационното право. Наред с общите въпроси на правната логика, субсумирането на фактите, изписването на решението и неговата проверка, се обръща внимание на някои важни и подценени особености при тълкуването и прилагането на гражданския закон. Книгата съдържа схеми и таблици, които опростяват работата с релевантните правни норми.

Целта на книгата е да допринесе за методологическото разнообразие в българското юридическо образование, с акцент върху решаването на казуси.

Можете да закупите тук >>