Курс по COMPLIANCE: „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица”

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет при УНСС организират Специализиран курс по Compliance на тема "Извършване на комплексна проверка на клиенти на задължени лица съгласно ЗМИП и на лица съгласно изискванията на международните санкционни режими". Курсът е с продължителност 6 учебни часа, като ще се проведе на 10 април 2021 г. между 10:00 и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн. Има възможност и за присъствено участие в сградата на Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС, гр. София, бул. "Климент Охридски" № 2. Проучването на клиенти, доставчици, дистрибутори и другиВИЖ ОЩЕ

Read More