Специализация по Търговска медиация

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС и Центъра за правни изследвания на ЮФ на УНСС и Академия по медиация "Едуардс", САЩ организират Специализация по Търговска медиация (на английски език). Специализацията по търговска медиация е предназначена да подобри и развие медиационните умения на лица, които са преминали първоначално обучение по медиация. Курсът представлява обучение по специализирана медиация по смисъла на Наредба № 2 от 15.03.2007 и ще послужи като надграждащо обучение на действащи медиатори. Обучението може да помогне и на обучители по медиация да открият нови форми на преподаване на познанията, които имат. В обучението се използва реална търговска медиация, коятоВИЖ ОЩЕ

Read More