Специализирано обучение „Трудови спорове и медиация на работното място“

Професионална асоциация на медиаторите в България организира специализирано онлайн обучение по медиация на тема "Трудови спорове и медиация на работното място" на дати 27 февруари,  28 февруари и 6 март 2021 г. В рамките на обучението ще се обсъждат задължителните според Наредба № 2 теми, свързани с трудовата медиация, като ще постави и тематични акценти върху: Източници на конфликти и напрежения на работното място; Последствия от конфликтите на работното място, калкулатор на цената на конфликта; Медиацията в системите за уреждане на трудови спорове; Предизвикателства пред медиацията в трудовите отношения – какво трябва да знае медиаторът; Спецификите на медиацията при трудовиВИЖ ОЩЕ

Read More