Научна конференция „Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи“

Юридически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", катедра Гражданскоправни науки организира Научна конференция "Имуществените отношения в правото – развитие и перспективи" на 27 ноември 2020 г. в ПУ "Паисий Хилендарски", Ректорат, Заседателна зала. Конференцията се провежда в рамките на Проект № ФП19 – ЮФ – 003, финансиран от Фонд "Научни изследвания" и осъществяван от ЮФ при ПУ "Паисий Хилендарски". Докладите от конференцията ще бъдат публикувани в самостоятелен сборник. Краен срок за изпращане на регистрационна форма за участие: 8 ноември 2020г. Краен срок за предаване на докладите за сборника: 31 януари 2021г. За повече информация>>

Read More