Специализация „Работа в дигитална образователна среда“

Института за следдипломна квалификация при УНСС предлага Специализация „Работа в дигитална образователна среда“ в периода 21 ноември 2020 - март 2021 г. Специализацията е насочена към педагогическите специалисти, но е подходяща още за ръководния педагогически състав, за студенти, както и за всеки който желае да развие и надгради своите компетенции за провеждане на обучение в дигитална среда. Програмата на обучението използва инструментите на Google за дигитално образование за демонстриране на практическото им приложение на застъпените обучителни принципи. Това е първата програма, която е резултат от съвместно сътрудничество на три водещи организации в областта на повишаването на квалификацията на педагогически специалисти и развитиетоВИЖ ОЩЕ

Read More