Специализиран курс „Действия, прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК“

Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират съвместно Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение на тема "Действия, прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК" (прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК), който ще се проведе на 14 ноември 2020 г. в сградата на ИСК към УНСС, гр. София, бул. "Климент Охридски" № 2. Курсът е с продължителност 6 учебни часа. Предвидено е събитието да се проведе предимно онлайн, като има възможност и за присъствено участие. Проблемите, които ще бъдат разгледани по време наВИЖ ОЩЕ

Read More