Научна конференция „100 години УНСС – 100 години право в УНСС“

Юридически факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират по повод 100-годишния юбилей на Университета за национално и световно стопанство Научна конференция на тема  "100 години УНСС - 100 години право в УНСС" на 12 ноември 2020 г. в голяма и малка конферентни зали, УНСС, гр. София. Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС. Тематични направления: История, теория и развитие на правото; Актуални проблеми на частното и международното право; Актуални проблеми на публичното и наказателното право; Актуални проблеми на историческите, икономическите и социалните науки. Работният език на конференцията еВИЖ ОЩЕ

Read More