Научна конференция „Актуални проблеми на трудовото и осигурително право“

Юридически факултет на УНСС, съвместно с Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС и Центъра за правни изследвания към ЮФ на УНСС организира Научна конференция в памет на проф. д-р Атанас Василев "Актуални проблеми на трудовото и осигурително право", организирана по повод 70 години от рождението му, която ще се проведе на 6 ноември 2020 г., Голяма конферентна зала на УНСС. Тематичните направления са: Актуални проблеми на трудовото право Актуални проблеми на осигурителното право Предизвикателствата пред трудовото и осигурителното право, породени от извънредното положение и неговите последиците Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в сборник.

Read More