Обучение за квалификация „Учител /Икономика“

Института за следдипломна квалификация при УНСС стартира обучението за  квалификация "Учител /Икономика/", дистанционно обучение на 24 октомври 2020 г. Курсът е предназначен за кандидати със завършена образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър", "бакалавър" или "магистър", или студенти в процес на обучение от професионалните направления на УНСС, които отговарят на условията за придобиване на допълнителна квалификация за учител съгласно НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "Учител", приета с ПМС № 289 от 07.11.2016 г.(обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., за учебната 2020/2021година. Продължителността на курса е 1 година /2 семестъра/, а  цената на целия курс е 1 000ВИЖ ОЩЕ

Read More