Kонференция „Предизвикай: НЕПОЗВОЛЕНОТО УВРЕЖДАНЕ!“

Професионален правен сайт "Предизвикай правото!" и Съюзът на съдиите в България организират Шеста юбилейна национална годишна конференция "Предизвикай: ПРАВОТО" на тема "Предизвикай: НЕПОЗВОЛЕНОТО УВРЕЖДАНЕ!" на 23 октомври 2020г. в Съдебна палата, гр. София, Конферентна зала на ВКС, етаж 1. Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на непозволеното увреждане. Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията са: проблеми, които поставя тълкувателната практика на ВКС (например: ППВС № 7/29.12.1958 г., ППВС № 7/1959 г., ППВС № 9/28.12.1966 г., ППВС № 17/18.11.1963 г., ППВС № 4/23.12.1968 г., ППВС № 12/29.11.1973 г., ППВСВИЖ ОЩЕ

Read More