Специализацията по търговска медиация

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС и Центъра за правни изследвания на ЮФ на УНСС и Академия по медиация "Едуардс", САЩ организират Специализацията по търговска медиация (на английски език) в периода 17 октомври 2020 – 13 декември 2020 г. Специализацията е предназначена да подобри и развие медиационните умения на лица, които са преминали първоначално обучение по медиация. Курсът представлява обучение по специализирана медиация по смисъла на НАРЕДБА № 2 от 15.03.2007 и ще послужи като надграждащо обучение на действащи медиатори. Обучението може да помогне и на обучители по медиация да открият нови форми на преподаване на познанията, които имат. В обучението сеВИЖ ОЩЕ

Read More