Енциклопедия „Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт – преподаватели и випускници на УНСС“

Университетът за национално и световно стопанство ще представи енциклопедията "Министър-председатели, министри и висши представители на законодателната власт - преподаватели и випускници на УНСС" на 15 октомври 2020 г. в Голямата конферентна зала . Тя е подготвена от авторски колектив от научно-изследователския Център за политологични изследвания с директор проф. д-р Георги Янков, заслужил професор на УНСС. Изданието е включено в комплексната програма за 100-годишния юбилей. Към енциклопедията вече проявяват интерес бивши и настоящи ръководители на изпълнителната и законодателната власт. За повече информация>>

Read More