Обучение по Английски език за целите на правото

Образователен бизнес център "Хермес" провежда обучение по английски език за целите на правото. Общият хорариум е 50 учебни часа и занятията ще се провеждат онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател. Системата на преподаване е International Legal English, която подготвя и за международния изпит по юридически английски ILEC. В модула се разглеждат: Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера: Корпоративно, търговско право и трудово право; Международно публично право; Интелектуална собственост; Гражданско-процесуално право; Юридическа кореспонденция; Предоставят се дефиниции на правните термини; Обсъждат се правни процедури и се сравнява българскотоВИЖ ОЩЕ

Read More