Онлайн семинари на ЦОА „Кръстьо Цончев“ през май

Център за обучение на адвокати "Кръстьо Цончев" предлага онлайн семинари по време на извънредното положение. Програмата за предстоящите онлайн семинарите през месец май са: 4 май -  "Електронни доказателства" с лектор проф. д-р Георги Димитров, адвокат от САК 5 май - "Промените в АПК" с лектор съдия Николай Ангелов 7 май - "Правото на строеж и приращението. Актуална съдебна практика" с лектор адв. д-р Стоян Ставру  11 май - "Електронни фишове – особености. Отговорността по чл. 83а и сл. от ЗАНН" с лектор съдия Ваня Вълкадинова 12 май - "Защита на частноправните субекти в производствата по ЗУТ и ЗКИР, както иВИЖ ОЩЕ

Read More