Конференция „LibertyBits“

За втора поредна година ще се проведе конференцията "LibertyBits" 2019, посветена на личната свобода в цифровото ни съвремие, на 25 юни 2019 г. в София Тех Парк, гр. София. Основният фокус на второто издание ще бъдат децентрализацията и независимостта на отделните индивиди в обществото. Темите, които ще бъдат разгледани на събитието, са следните: "Blockchain" технологията и всякакви значими и перспективни (финансови и нефинансови) проекти, базирани на нея като механизъм за доверие между две взаимодействащи си непознати, но равноправни страни, без необходимост от одобрение/потвърждение на трета "Privacy" или неприкосновеността на личната ни сфера в дигиталния свят, в който живеем и вВИЖ ОЩЕ

Read More