Публична лекция „Въведение в международното хуманитарно право“

Български червен кръст  и Юридически факултет на УНСС, катедра "Международно право и право на Европейския съюз" организират публична лекция на тема "Въведение в международното хуманитарно право - съвременни предизвикателства и перспективи" на 19 март 2019 г., в зала Тържествена, УНСС. В лекцията ще вземат участие представители на Международния Комитет на Червения кръст (МКЧК): Джули Тененбаум, правен съветник на МКЧК-Париж Гордана Миленкович, заместник-ръководител на МКЧК-Белград Работният език на лекцията ще бъде английски.

Read More