Публична лекция на проф. д-р Валерио Минале

Научноизследователският междууниверситетски център за изследване на римското право и романистичната традиция към УНСС организира лекция "Rome's Eastern frontier and trade law in Late Antiquity: Regulating the market of silk" на 11 февруари 2019 в зала 2032А "Научни съвети". Лектор на събитието е проф. д-р Валерио Минале. Лекцията е публична и се организира в рамките на годишния лекторат на центъра.

Read More