Обучения на ЦОА „Кръстю Цончев“ през януари

Центърът за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" организира провеждането на ежемесечни обучения в сградата на ЦОА "Кръстьо Цончев", ул. "Калоян" № 8, ет. 4. Достъпът до събитията е свободен, но следва да бъде представена адвокатска карта. Програмата за месец януари 2019 г. включва следните събития: 15 януари - Курс по медицинско право с лектор адв. Мария Шаркова 18 януари - Семинар "Измененията в Административнопроцесуалния кодекс" съвместно с Софийски адвокатски съвет, с лектор съдия Соня Янкулова, ВАС 23 януари - Семинар "Касационно производство. Възобновяване на наказателни дела" съвместно с Софийски адвокатски съвет, с лектор съдия Красимир Шекерджиев, ВКС, член на Висшия съдебен съвет. Записването еВИЖ ОЩЕ

Read More