Семинар “Предотвратяване на трансграничните икономически престъпления: нови тенденции, предизвикателства и възможности“

Европейски Комплайънс Център /ЕКЦ/ със съдействие на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организира семинар на тема “Предотвратяване на трансграничните икономически престъпления: нови тенденции, предизвикателства и възможности“ на 6 ноември 2018 г. в хотел Новотел, гр. София, зала Европа 3. Семинарът цели да запознае участниците с международните тенденции в превенцията на икономическите престъпления. Лекторите ще запознаят аудиторията с: • Същността и видове трансграничните икономически престъпления • Противодействие на икономическите престъпления • Казуси – международни подкупи и изпиране на пари • Нуждата от добре функциониращи Системи за противодействие и контрол - Corporate Compliance Systems • Новото българско законодателство по отношение на меркитеВИЖ ОЩЕ

Read More