Специализиран курс по американско авторско право CopyrightX

Международен правен център ILAC организира за втора поредна година в България специализиран курс по американско авторско право CopyrightX на университета Харвард, САЩ. Курсът предстои да се проведе в продължение на три месеца, стартирайки в края на януари 2018. По време на курса организаторът предвижда да бъдат разглеждани конкретни съдебни казуси от американската практика, да бъдат обсъждани практически въпроси, свързани със защитата на обекти на авторското право в САЩ и в Европа, разигаване на различни ситуации на съдебен спор, както и ще бъдат правени паралели между правната уредба в САЩ, Европейския съюз и България, в частност.  Присъствените лекции ще бъдат провеждани веднъжВИЖ ОЩЕ

Read More