Научна конференцияна „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“

Зарежда Събития
Описание

Юридическият факултет на УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират научна конференция на тема „Традиция и развитие на законодателството в сферата на икономиката“, която ще се проведе на 24 октомври 2018 г. в Голяма и Малка конферентни зали, УНСС, гр. София.

Конференцията ще се проведе под патронажа на проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС по повод 50-годишнината от приемането на Наказателния кодекс.

Тематични направления на конференцията:

  • 50 години от приемането на Наказателния кодекс – традиция и развитие в наказателноправната защита на икономиката;
  • Традиция и развитие на законодателството в сферата на държавното регулиране и стопанската дейност;
  • Развитие на законодателството във сферата на частноправните отношения.

Работният език на събитието е български.

Заявките за участие, заедно с резюме и ключови думи на български и английски език и сканирано копие от документа за плащане (за външни участници) се изпращат на следния имейл: lawconference2018@unwe.bg

Всички преподаватели, докторанти и студенти от УНСС са освободени от такса за участие в конференцията.

Всички допуснати до участие в научната конференция доклади ще бъдат публикувани в електронно издание.

Краен срок за подаване на заявки за участие: 15 септември 2018 г.

Бланка>>

Покана>>

Заявка>>

Начало - Край

окт. 23, 2018 - окт. 23, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

София,

Етикети

,

Сподели