Публична лекция „Ново начало на борбата срещу корупцията“

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Университет за национално и световно стопанство организира публична лекция на тема „Ново начало на борбата срещу корупцията“ на 14 май 2018 г. в Голяма конферентна зала, УНСС.

Гост лектор на събитието ще бъде Пламен Георгиев, председател на Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) е независим специализиран постоянно действащ държавен орган, създаден със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн. ДВ. бр.7 от 19.01. 2018 г.).

Комисията е правоприемник на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (КУИППД).

Начало - Край

май 14, 2018 - май 14, 2018

Начален час - Краен час

11:00 - 12:30

Място на събитието

УНСС, София,

Етикети

Организатор

УНСС

УебСайт

unwe.bg

Сподели