Научна конференция „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“

Зарежда Събития
Описание

Съюз на съдиите в България и правен сайт „Предизвикай правото!“ организират четвърта научна годишна конференция на тема „Предизвикай: Неоснователното обогатяване!“ на 19 октомври 2018 г. в зала № 15, Съдебна палата, гр. София.

Конференцията има за цел да привлече вниманието на българската юридическа общност върху съвременните и (не)традиционните проблеми на неоснователното обогатяване.

Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията, са:

 • неоснователното обогатяване в римското частно право;
 • исторически и сравнителноправни анализи на принципа за недопустимост на неоснователното обогатяване и свързаните с него правни институти;
 • обща характеристика на неоснователното обогатяване като източник на облигационни отношения;
 • понятие за (правно) основание;
 • отделните фактически състави на неоснователното обогатяване по чл. 55 ЗЗД;
 • изпълнение на нравствен дълг;
 • изпълнение на чуждо задължение поради грешка;
 • съдържание и правен режим на задължението за връщане на полученото;
 • общ фактически състав на неоснователното обогатяване (чл. 59 ЗЗД);
 • съотношение между различните искове за неоснователно обогатяване;
 • неоснователно обогатяване в търговското, трудовото и семейното право;
 • публичноправни аспекти на неоснователното обогатяване;
 • неоснователно обогатяване в гражданския процес (отговорност за разноски) и др.

За повече информация>>

Начало - Край

окт. 19, 2018 - окт. 19, 2018

Начален час - Краен час

09:00 - 17:00

Място на събитието

бул. "Витоша" № 2, София,

Етикети

Организатор

ССБ, правен сайт „Предизвикай правото!“

Сподели