Семинар „Нотариална дейност“

Зарежда Събития
Описание

Издателство „Сиби“ организира семинар на тема „Нотариална дейност“, който ще се проведе на в периода 18-20 октомври 2018 г. в парк-хотел Москва, гр. София.

Семинарът е насочен към кандидатите за конкурса за нотариуси, който е обявен с дата за провеждане на изпит за нотариуси на 4 ноември 2018 г., но и към всички, които практикуват и професионално се занимават с материята, предмет на семинара.

  • Валя Гигова, адвокат от САК
  • Красимир Влахов, съдия във ВКС
  • Александър Кацарски, преподавател в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“

Програмата на събитието съответства на списъка на темите за определяне на въпроси за провеждане писмен и устен изпит на конкурса за нотариуси и акцентира на последните изменения в нормативната уредба и съдебната практика, а именно:

  • Собственост и ограничени вещни права. Придобивна давност. Държавни и общински имоти. Урегулиране на недвижими имоти. Възстановяване (реституция) на правото на собственост с лектор Валя Гигова
  • Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел – видове, управление и представителство. Сделки с търговски предприятия. Търговско представителство с лектор Александър Кацарски
  • Недействителност на сделките. Представителство. Упълномощаване и преупълномощаване. Търговско представителство с лектор Александър Кацарски
  • Вписване на актове. Процедури за вписване, отбелязване и заличаване. Книги по вписванията. Валидизационни закони с лектор Валя Гигова
  • Нотариални производства. Нотариални удостоверявания. Нотариален акт. Доказване правото на собственост. Доказателства и доказателствени средства с лектор Красимир Влахов

На семинара ще бъдат обсъдени практически въпроси и казуси и ще бъде отделено време за конкретно поставени от участниците въпроси.

За ранно записване и плащане се ползва отстъпка до 31 август 2018 г.

За повече информация>>

Начало - Край

окт. 18, 2018 - окт. 18, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

София,

Етикети

Организатор

издателство „Сиби“

Сподели