Семинар на тема: „Абсолютната погасителна давност за облигационни задължения на физически лица”

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Сдружение „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“, организират онлайн семинар на тема: „Абсолютната погасителна давност за облигационни задължения на физически лица”.

Описание на семинара:

Въвеждането на доскоро непознатата в българското частно право абсолютната погасителна давност, беше едно от законодателните решения на 2020 г., което предизвиква най-силна обществена реакция и постави редица въпроси пред практикуващите юристи. С изтичането на 10-годишен давностен срок се погасяват всички вземания на кредиторите срещу физически лица, независимо от прекъсването на давността, стига тези вземания да не са отсрочени или разсрочени и да не попадат сред 8-те изключения в закона. В рамките на семинара ще бъде разяснена нормативната цел на абсолютната давност при облигационни задължения. Фокусът ще бъде поставен върху практическите проблеми при прилагането на чл. 112 ЗЗД, приет на 20.11.2020 г. (в сила от 03.06.2021 г.) и върху възможните разрешения.

Акценти на семинара:

  • Нормативна цел на абсолютната давност и съпоставка с института на т.нар. „потребителска несъстоятелност“;
  • Предпоставки. Съотношение с общата погасителна давност;
  • Изключение на института на абсолютната давност за определени облигационни задължения;
  • Противоконституционност на правилото относно висящите случаи;
  • Анализ на съдебната практика по прилагането на чл. 112 от ЗЗД (Изм. – ДВ, бр. 16 от 1977 г., отм., бр. 12 от 1993 г., нов, бр. 102 от 2020 г., в сила от 03.06.2021 г.) от ЗЗД.

Лектор:

Специализираният курс ще се проведе от Десислава Цветкова – адвокат с експертиза в областта на гражданското, облигационното и търговското право, възпитаник на ЮФ към УНСС и съдружник в Адвокатско дружество „Попов, Арнаудов и партньори“.

Продължителност и организация на обучението:

Курсът ще се проведе на 16.10.2021 г. е с продължителност 6 (шест) учебни часа, в часовия диапазон от 10:00 часа и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн. На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.

Семинарът е подходящ за:

Юрисконсулти, адвокати и студенти в горен курс на обучение.

Цена:

Цената на курса за човек е 150 лв. (сто и петдесет лева)

При ранно записване до 01.10.2021 г.: 100 лв. (сто лева);

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 70 лв. (седемдесет лева)

Краен срок за записване: 14.10.2021 г.

За допълнителна информация и записване: Гергана Булгурова, моб.тел. 0884338813 / 0888202431; e-mail: g.bulgurova@ips.bg

За участие се попълва се ЗАЯВЛЕНИЕ, което се изпраща на горепосочения мейл.

Начало - Край

окт. 16, 2021 - окт. 16, 2021

Начален час - Краен час

10:00 - 14:30

Етикети

Сподели