Семинар по наказателноправни въпроси

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Софийска адвокатска колегия организира семинар по наказателноправни въпроси, който ще се проведе в периода 13-16 септември 2018 г. в с. Лозенец, Почивна станция на САК.

Лектори на събитието са:

  • Галина Захарова, съдия във ВКС
  • Галина Тонева, съдия във ВКС

Темите, които ще бъдат разгледани по време на семинара, са следните:

  • Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК
  • Правилото ne bis in idem. Процесуални способи за предотвратяване на нарушаването му съгласно новите изменения на НПК
  • Справедлив процес за чужденците. Приложението на Директива 2010/64/ЕС относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство и транспонирането й в българското законодателство
  • Международно сътрудничество по наказателни дела – трансфер на осъдени лица; трансфер на наказателни производства; признаване, изпълнение и изпращане на актове за налагане на мерки за процесуална принуда, различни от мерките изискващи задържане
  • Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции
  • Международно сътрудничество по наказателни дела – признаване, изпълнение и постановяване на актове за обезпечаване на имущество и доказателства. Признаване, изпълнение и изпращане на решения за конфискация и отнемане и решения за налагане на финансови санкции

Краен срок за записване: 10 септември 2018г.

За повече информация>>

Начало - Край

сеп. 13, 2018 - сеп. 13, 2018

Начален час - Краен час

00:00 - 00:00

Място на събитието

с. Лозенец,

Етикети

Сподели