„За това, което не пише в учебниците по право“ – програма за май

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Софийски адвокатски съвет и колектив от адвокати от САК подготвят ежемесечна квалификационна програма „За това, което не пише в учебниците по право“.

Включени са лекции, практически упражнения и дискусии за адвокатската професия, мястото й в системата на икономиката и в системата на държавата, съчетание и проявление на невербалната и вербалната интелигентност на адвоката, усъвършенстване на умения да се артикулира, неутрализиране на специфики в говора, които водят до намаляване на ефекта от публичното говорене, речника на тялото, телесни невербални сигнали и системи и много други полезни неща, необходими при ежедневното практикуване на професията.

Програмата за месец май е следната:

  • 11  май 2018 г. теми „Поведенчески модели на адвоката в процедура по медиация.“ и „Клиентите, които не плащат. Крива на благодарността на клиента. Разноските в адвокатската практика.“ с лектори адв.Георги Бакалов, треньор, медиатор от 1998 г. с разработени курсове в УНСС, НБУ и ЮЗУ, съавтор на минималното базово обучение по медиация в ЕС. През 2018 г. е избран за носител на почитна награда на СЮБ за 20-годишната му работа за развитие на медиацията и адв. Светозар Зафиров
  • 18  май  2018 г. теми „Емоционална интелигентност на адвоката.“ и „Лъжата. Има ли сигурни начини за нейното разпознаване и справяне с нея и практическото значение на този резултат в адвокатската практика. Полезна литература по темата.“ с лектори Мадлен Алгафари, писател и психотерапевт и адв. Светозар Зафиров
  • 25 май 2018 г. теми „Длъжностно лице по защита на личните данни – кой може да бъде, основни функции и взаимодейтвие с трети лица.“ и „Влизане в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – Дискусия по актуални въпроси.“ с лектори адв. Светозар Зафиров и адв.Валери Кандиларов

 

За повече информация>>

Начало - Край

май 25, 2018 - май 25, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

бул. Витоша № 1А, София,

Етикети

Организатор

САС, САК

Сподели