Актуални въпроси на собствеността и ползването на земеделските земи

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Национален консултантски център „Решение“ организира традиционен национален учебен семинар на тема „Актуални въпроси на собствеността и ползването на земеделските земи. Нови моменти в правния режим на земеделските земи. Договори за наем и аренда в земеделието. Вписване. Общински поземлен фонд. Вещно-правни аспекти при урегулиране и застрояване на поземлени имоти. Промяна на предназначението на земеделски земи. Сервитути и ограничения на собствеността за благоустройствени цели в земеделски територии. Тълкувателна практика на ВКС“ в периода 15-17 май 2019 г. в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Азия“.

Лектори на събитието ще бъдат:

  • Проф. д-р Венцислав Стоянов, Декан на ПУ „Паисий Хилендарски“, преподавател по вещно право
  • Валентина Бакалова, Адвокат
  • Александър Георгиев, Консултант

Темите, които е бъдат разгледани по време на семинара, са следните:

  • Нови моменти в правния режим на земеделските земи
  • Общински поземлен фонд. Вещноправни аспекти при урегулиране и застрояване на поземлени имоти. Промяна на предназначението на земеделски земи
  • Сервитути и други ограничения на правото на собственост върху земеделски територии. Преглед на нормативната уредба, коментар на последните законодателни промени и представяне на разрешенията на съдебната практика

Краен срок за заявяване на участие: 9 май 2019 г.

За повече информация>>

Източник на снимката: интернет

Начало - Край

май 17, 2019 - май 17, 2019

Начален час - Краен час

00:00 - 00:00

Място на събитието

ул. "Македония" № 1, София,

Етикети

Организатор

НКЦ „Решение“

Сподели