Обучение за медиатори

Зарежда Събития
 • Това събитие е минало събитие.
Описание

Професионалната асоциация на медиаторите в България организира обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Курсът представлява тристепенно практическо обучение за медиатори с обща продължителност 6 дни. Курсът е създаден от български и чуждестранни експерти от Проекта за реформа в търговското право на Американската агенция за международно развитие заедно с представители на съдийската и правната общност в България. Първо и второ ниво представляват съчетание от теория и практика, а трето ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации. След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит.

Датите, на които ще се проведе обучението, са следните:
Ниво 1: 29 – 30 септември 2018 г.
Ниво 2: 13-14 октомври 2018 г.
Практикум: 27 – 28 октомври 2018 г.

Обучението предоставя знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, управляване и довеждане до успешен завършек процедура по медиация.

Ще бъдат разгледани:

 • конфликт и способи за разрешаване на спорове;
 • процедура по медиация – предимства, етапи, участници, видове;
 • правна рамка на медиацията в България и в Европа;
 • центрове за медиация;
 • процедура по препращане към медиация от съда.

Обучението цели да предостави възможност за придобиване на следните умения:

 • основните комуникативни умения и медиаторски техники;
 • водене на преговори, основани на интереси;
 • своето поведение като медиатор;
 • справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
 • изготвянето на спогодба.

Срок за записване: 12 септември 2018 г.

Начало - Край

сеп. 29, 2018 - сеп. 29, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

ПАМБ

Сподели