Сертифициращо обучение за медиатори

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Професионална асоциация на медиаторите в България (ПАМБ) организира онлайн сертифициращо обучение за медиатори.

С този обучителен курс можете да придобиете знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации, да управлявате и довеждате до успешен завършек процедура по медиация.

По-специално в курса ще научите повече за:

• конфликт и способи за разрешаване на спорове;
• процедура по медиация – предимства, етапи, участници, видове;
• правна рамка на медиацията в България и в Европа;
• центрове за медиация;
• процедура по препращане към медиация от съда.

Ще овладеете:

• основните комуникативни умения и медиаторски техники;
• водене на преговори, основани на интереси;
• своето поведение като медиатор;
• справяне с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;
• изготвянето на спогодба.

Курсът представлява тристепенно практическо обучение с обща продължителност 6 учебни дни. Първото и второто ниво представляват съчетание от теория и практика, а третото ниво-практикум, включва изцяло провеждане на медиации. След всяко ниво се провежда тест, а по време на практикума се провежда практически изпит.

За успешното преминаване на обучението е необходимо:

•  присъствие на най-малко 80% от всички часове в обучението или най-малко 5 от 6 дни;

• успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити – писмени тестове, практически изпит и интервю.

След успешното преминаване на обучението ще получите удостоверение за медиатор, което служи за придобиване на правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Датите през които ще се проведе обучението са:

Първо ниво: 25 – 26 септември
Второ ниво: 9 – 10 октомври
Практикум: 23 – 24 октомври

Записването става чрез попълване на формуляр за участие, а срокът е до 15 септември 2021 г.

Такса за участие в обучението за целия цикъл от 3 нива е в размер на 590 лв.
Отстъпки: за повече от 1 представител на организация, таксата е 560 лв.

За повече информация>>

 

 

Начало - Край

сеп. 15, 2021 - сеп. 15, 2021

Начален час - Краен час

00:00 - 23:59

Етикети

Организатор

ПАМБ

Сподели