Eкспертна среща по прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ

Зарежда Събития
Описание

Обединена редакция за книги и периодика „МИСЪЛ“ и Икономическа група „ФИЛИПОВ И ПАРТНЬОРИ“ организират Седма национална експертна среща по прилагане на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ в периода 2-3 октомври 2019 г. в парк-хотел „Москва“, зала „Европа“, гр. София.

Модератор на събитието ще бъде Велин Филипов, дипломиран експерт-счетоводител, регистриран одитор, счетоводен и данъчен консултант.

Програмата на срещата е:

2 октомври 2019 г.

8.30 – 9.30 ч. Регистрация на участниците

9.30 – 9.35 ч. Откриване на срещата – Христо Славов, ръководител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“

9.35 – 9.45 ч. Встъпление на Менда Стоянова, председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание

9.45 – 9.55 ч. Встъпление на Пламен Димитров, заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите

9.55 – 10.00 ч. Встъпление на Велин Филипов, модератор на срещата

10.00 – 10.45 ч. I модул: Счетоводни и данъчни аспекти на криптовалутите – настояще и бъдеще – Георги Николов, данъчен консултант и регистриран одитор

10.45 – 11.15 ч. Кафе пауза

11.15 – 12.45 ч. ІІ модул: Счетоводството и данъците – бъдеще или минало – Павлина Калчева, данъчен консултант; Опциите за дерогации и опростявания с цел облекчения по ДДС Директивата, които не са използвани в България – Валентина Василева, данъчен консултант; За някои важни практически аспекти на корекциите по ДДС законодателството – Добринка Шишкова, данъчен консултант; Дискусия по темите от модул I и II

12.45 – 14.00 ч. Обяд

14.00 – 15.45 ч. ІІІ модул: Доброволни корекции за целите на трансферното ценообразуване – практически аспекти – Александър Стефанов, данъчен адвокат и Пламен Донев, данъчен консултант и регистриран одитор; Данъчно третиране на разходите за реклама, отстъпки и активности – практика и проблеми – Красен Кискинов, данъчен адвокат; Дискусия по темите от модула

15.45 – 16.15 ч. Кафе пауза

16.15 – 17.45 ч. ІV модул: Среща с представители на Дирекция СИДДО на ЦУ на НАП, включително дискусия – Трансферно ценообразуване – нова регламентация в ДОПК, практика, очаквания на администрацията; Многостранен инструмент – развитие и очакван избор на опции от България; Работа по нови СИДДО – очаквания и тенденции; Виждането на администрацията по чл. 175, ал. 2, т. 3 от ДОПК в контекста на практиката на СЕС; Дискусия по темите от модула

18.00 – 20.30 ч. Коктейл


3 октомври 2019 г.

9.30 – 10.30 ч. V модул: Актуални въпроси по прилагане на ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в съдебната практика, включително дискусия – Йордан Константинов, съдия в I отделение на Върховен административен съд

10.30 – 11.00 ч. Кафе-пауза

11.00 – 12.30 ч. VІ модул: Въпроси и проблеми по прилагането на ЗДДФЛ: Плащания на база на акции, вкл. и счетоводни аспекти – Валентина Лукова, данъчен консултант и Павлина Калчева, данъчен консултант; Прехвърляне на вземания (цесии) – Юлий Зарев, данъчен адвокат и Велин Филипов, модератор на срещата; Режим на облагане и определяне на данъчната основа при отдаване под наем на недвижими имоти посредством интернет сайтове (AirBnB, Booking и други) – Юлий Зарев, данъчен адвокат и Велин Филипов, модератор на срещата; Дискусия по темите от модула

12.30 – 14.00 ч. Обяд

14.00 – 15.30 ч. VІІ модул: Среща с представители на ръководството на Дирекция „Данъчна политика“ на Министерството на финансите – Приетите Европейски директиви в областта на корпоративното данъчно облагане – изисквания и възможно имплементиране в България, включително дискусия – Петя Копчева, началник отдел „Преки данъци“, Дирекция „Данъчна политика“, Министерство на финансите; Среща с представители на ръководството на Националната агенция за приходите –  Наредба Н-18 – регламентация и практически въпроси по прилагането; Електронното фактуриране – настояще, бъдеще и перспективи. Стандартен одитен файл за данъчни цели; Новите моменти в изискванията и съдържанието на справката по чл. 73 от ЗДДФЛ – какво да очаква и какво се очаква от бизнеса; Фискален контрол – предварително деклариране; Процедурата по чл. 103 от ДОПК – натрупан опит и поуки, бъдеще и перспективи; Корекции на начислен ДДС в случаите на липса на плащане по доставка – разговор с продължение, вкл. в контекста на най-новата съдебна практика на СЕС (Решение от 03.07.2019 г. по дело C‑242/18 УниКредит Лизинг).

15.30 – 16.00 ч. Кафе-пауза

16.00 – 17.15 ч. VІІI модул: Среща с представители на ръководството на Националната агенция за приходите, включително дискусия (продължение); Дискусия по темите от модул VII и VIII

17.15 – 17.25 ч. Обобщение от Велин Филипов, модератор на срещата

17.25 – 17.30 ч. Закриване на срещата – Христо Славов, ръководител на Обединена редакция за книги и периодика „Мисъл“

източник на снимката: интернет

Начало - Край

окт. 02, 2019 - окт. 03, 2019

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

София,

Етикети

Сподели