Предстоящи семинари на НКЦ „Решение“ през есента

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Национален консултантски център „Решение“ организира целогодишно семинари за юристи в София и страната.

Предстоящите учебни семинари в гр. София за следните:

  • 10-12 октомври 2018 г. – „Актуални въпроси на търговското и облигационното право. Непозволено увреждане. Производство по несъстоятелност. Комисионен договор. Особени залози и ипотеки, с лектори: проф. д-р Поля Голева, Бистра Николова, Красимир Машев
  • 17-19 октомври 2018 г. – „Промените в ЗОП и Правилника по прилагането му. Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“. Работа с електронната платформа. Обжалване на решенията на възложителите. Практика на КЗК“, с лектори: Мариана Кацарова, Цветан Стоевски, Цветелина Попова
  • 31 октомври – 2 ноември 2018 г. – „Промените в Административно-процесуалния кодекс“, с лектори: Теодора Николова, Соня Янкулова, Атанаска Дишева, Галина Солакова
  • 7-9 ноември 2018 г. – „Актуални въпроси на устройството на територията, строителството и кадастъра. Законодателни промени. Съдебна практика“, с лектори: Савин Ковачев, Валентина Бакалова, Георги Даракчиев, Любка Петрова, Галина Солакова
  • 5-7 декември 2018 г. – „Граждански процес. Закпонодателни промени. Практически въпроси“, с лектори: Красимир Влахов, Борислав Белазелков, Валя Гигова, Диана Митева

За повече информация>>

Начало - Край

Дек. 05, 2018 - Дек. 05, 2018

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

НКЦ „Решение“

Сподели