Семинар „Промени в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство“

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Национален консултантски център „Решение“ организира учебен семинар на тема „Промени в изпълнителния процес, в заповедното и касационното производство“ в периода 12 – 14 декември 2017 г., в гр. София, пл. „Македония“ № 1, КНСБ, ет. 2, Конферентна зала „Европа“.

Лектори на събитието са:

Валя Гигова, адвокат, член на Висшия адвокатски съвет, член-координатор на работната група за подготовка на последните промени в ГПК

Диана Митева, съдия в Окръжен съд – Варна

Борислав Белазелков, съдия във Върховен касационен съд

Мариана Обретенова, частен съдебен изпълнител

Темите, които организаторът е предвидил да бъдат разгледани, са следните:

  • Общ преглед на измененията на ГПК. Причини за измененията и целите на законодателя. Промените в заповедното производство. Изменения в изпълнителното производство. Принципът на съразмерност и отговорността на съдебния изпълнител. Изпълнение върху обособена част. Изпълнение върху съвкупности и групи от вещи
  • Промените в изпълнителния процес – Общите правила на изпълнителното производство. Задължение за заявяване на начин на плащане от кредитора. Изисквания за връчване и назначаване на особен представител. Правомощия и актове на съдебния изпълнител. Принцип на съразмерност на изпълнението. Разноски по изпълнението. Режим на обжалване. Нови способи за изпълнение върху търговско предприятие и индустриална собственост и подобрение на режима на изпълнение върху ценни книжа
  • Промените в изпълнителния процес. Нови изисквания за връчване и назначаване на особен представител на длъжника. Спиране, прекратяване и приключване на изпълнението. Разноски по изпълнението. Промени в касационното обжалване. Формални критерии за ограничаване на достъпа до касационно обжалване. Правила за селекция: реални критерии /вероятна основателност на касационната жалба. Значение на практиката на Върховния касационен съд
  • Промените в изпълнителния процес. Несеквестируемост и запори по сметка. Опис, оценка и продан. Електронен търг. Подобрения на правилата за предаването на дете

Краен срок за заявяване на участие: 11 декември 2017 г.

За повече информация>>

Начало - Край

Дек. 12, 2017 - Дек. 12, 2017

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Място на събитието

бул. "Александър Малинов" № 1, София,

Етикети

Организатор

НКЦ „Решение“

Сподели