Първа сбирка за 2020 г. на Кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС

Зарежда Събития
Описание

На 24 февруари 2020 г. от 18:00 ч. в зала 2015, УНСС ще се проведе първа сбирка на Кръжока по гражданско и търговско право на ЮФ на УНСС за настоящата година. Темата на първата сбирка ще бъде „Проблеми в исковото и заповедното производство при нищожни и неравноправни клаузи в договорите“.

Кръжокът е насочен към студени и възпитаници на университета, които имат афинитет към частното право и желание да се включат в дискусиите и организацията на кръжока по гражданско и търговско право.

По време на първата сбирка ще бъде решен и практически казус, свързан с темата. В дискусията ще бъдат засегнати и въпроси за действието на правото на ЕС и взаимодействието и съотношението му с националния правен ред.

Подготовката за кръжока изисква предварително запознаване с материалите, подготвени за всяка сбирка.

 

Начало - Край

февр. 24, 2020 - февр. 24, 2020

Начален час - Краен час

18:00 - 19:30

Етикети

Сподели