Специализация „Работа в дигитална образователна среда“

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Института за следдипломна квалификация при УНСС предлага Специализация „Работа в дигитална образователна среда“ в периода 21 ноември 2020 – март 2021 г.

Специализацията е насочена към педагогическите специалисти, но е подходяща още за ръководния педагогически състав, за студенти, както и за всеки който желае да развие и надгради своите компетенции за провеждане на обучение в дигитална среда.

Програмата на обучението използва инструментите на Google за дигитално образование за демонстриране на практическото им приложение на застъпените обучителни принципи. Това е първата програма, която е резултат от съвместно сътрудничество на три водещи организации в областта на повишаването на квалификацията на педагогически специалисти и развитието на дигитално образование: ИСК при УНСС; Център за творческо обучение и Национална школа по мениджмънт. Лекторите притежават значителен опит като преподаватели и практици в сферата на образованието и обучението на педагогически специалисти.

Специализацията е структурирана в отделни модули, които развиват дигиталните умения на участниците, предоставят възможности за активни дискусии и обратна връзка, за споделяне на опит и добри практики, усъвършенстват индивидуалните педагогически стилове.

В рамките на обучението по модулите е предвидено полагане на изпитите на Google за сертифициране като Google certified educator, нива 1 и 2.

Продължителността на обучението е 119 учебни часа, които са разпределени в 7 модула, всеки от които с продължителност от 16 часа.

При успешно завършване на обучението участниците ще получат удостоверение за завършен курс за специализация от ИСК при УНСС и сертификати за успешно преминати изпити по програмите Google certified educator, нива 1 и 2.

При отлично представяне в хода на обучението и демонстриран интерес за осъществяване на обучения по заложените в специализацията модули, някои участниците могат да получат предложение да участват като обучители в следващите издания на специализацията.

За участие в специализацията е необходимо участниците да имат много добри познания по английски език (минимум ново B1), които имат опит като обучители, и притежават добра компютърна и интернет грамотност.

Цената на обучението е в размер на 1 000 лева.

Таксата за обучение се превежда по банковата  сметка на ИСК:

Банка УниКредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207

Заявление за участие>>

Краен срок за подаване на документи: 9 ноември 2020 г.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

 

 

Начало - Край

Ное. 21, 2020 - Ное. 21, 2020

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

ИСК при УНСС

Сподели