Обучение по Английски език за целите на правото

Зарежда Събития
Описание

Образователен бизнес център „Хермес“ провежда обучение по английски език за целите на правото. Общият хорариум е 50 учебни часа и занятията ще се провеждат онлайн, по график чрез виртуална класна стая с преподавател. Системата на преподаване е International Legal English, която подготвя и за международния изпит по юридически английски ILEC.

В модула се разглеждат:

  • Различни граматически структури и езикови форми в контекста на специализирани теми и работни текстове в юридическата сфера: Корпоративно, търговско право и трудово право; Международно публично право; Интелектуална собственост; Гражданско-процесуално право; Юридическа кореспонденция;
  • Предоставят се дефиниции на правните термини;
  • Обсъждат се правни процедури и се сравнява българското законодателство с това на други страни;
  • Извършват се практически упражнения, включващи анализиране на части от текстове и примери от юридическата практика.

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

За включване в обучението е необходимо да владеете на английски език на ниво В1 (Intermediate).

Kраен срок за записване: 5 октомври 2020 г.

За повече информация>>

Начало - Край

окт. 05, 2020 - окт. 05, 2020

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Сподели