Семинар за подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик

Зарежда Събития
Описание

Фондация за развитие на търговското право организира Семинар за подготовка за изпита за придобиване на квалификация за синдик в периода 20-21 март 2019 г.,  в гр. София, Зала „Зона 21“,  ул. Христо Белчев № 3.

Семинарът има за цел да представи пред участниците систематизирана информация относно актуалната уредба на производството по несъстоятелност по Търговския закон. Обучението е  с практическа насоченост и  е предназначено да допълни подготовката на кандидатите за  придобиване на квалификация за синдик.

Програмата е съобразена със списъка на темите от  приложението към чл. 4, ал.1 от Наредба №  3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху  синдиците. В рамките на семинара участниците ще имат възможност да проверят нивото си на подготовка чрез симулирана изпитна ситуация – тест. В обучението могат да се включат също юристи и икономисти, които имат желание да повишат експертизата си в материята на търговската несъстоятелност.

В програмата на обучението са включени въпроси относно откриването на производството по несъстоятелност; предявяването на вземанията; оздравителното производство; обявяването в несъстоятелност и осребряването; правното положение на синдика и останалите органи на  несъстоятелността и др.

Преподаватели на семинарът ще бъдат:

  • Валерия Братоева – съдия в СГС
  • Проф. Георги  Стефанов –  декан на ЮФ на  ВСУ „Черноризец Храбър“ , преподавател по търговско право
  • Димитър Смиленов – адвокат и синдик, преподавател в годишните програми за обучение на синдиците, организирани от Министерството на правосъдието 

За повече информация>>

Начало - Край

мар. 20, 2019 - мар. 20, 2019

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

Фондация за развитие на търговското право

Сподели