Семинар “Предотвратяване на трансграничните икономически престъпления: нови тенденции, предизвикателства и възможности“

Зарежда Събития
Описание

Европейски Комплайънс Център /ЕКЦ/ със съдействие на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организира семинар на тема “Предотвратяване на трансграничните икономически престъпления: нови тенденции, предизвикателства и възможности“ на 6 ноември 2018 г. в хотел Новотел, гр. София, зала Европа 3.

Семинарът цели да запознае участниците с международните тенденции в превенцията на икономическите престъпления.

Лекторите ще запознаят аудиторията с:
• Същността и видове трансграничните икономически престъпления
• Противодействие на икономическите престъпления
• Казуси – международни подкупи и изпиране на пари
• Нуждата от добре функциониращи Системи за противодействие и контрол – Corporate Compliance Systems
• Новото българско законодателство по отношение на мерките против изпирането на пари и финансирането на тероризма
• Ефективна вътрешна организация – ключови въпроси относно оценката на риска, вътрешната система за противодействие и контрол, работата на служителите по съответствие
• Разследване на трансгранични икономически престъпления

Основна цел на събитието е да постави на преден план ролята и задълженията на частния сектор при предотвратяване и разкриване на трансгранични икономически престъпления.

Поводът за семинара е новият «подход, базиран на риска», наложен от Директива (ЕС) 2015/849, както и скорошното приемане на новата V Директива против изпирането на пари (Директива (ЕС) 2018/843 от 30 май 2018).

Разпоредбите на Закона за мерките против изпирането на пари (ЗМИП) са разгледани в контекста на европейските и световни стандарти за борба с икономическите престъпления. Фокусът е поставен върху изискванията за оценка на риска и за наличието на реално функционираща вътрешна ситема за противодействие и контрол.

Участието на експерти от различни сектори дава реална представа за мерките, процедурите и действията за предотвратяване на икономически престъпления и в частност изпирането на пари, както и за индикаторите, довели до разкриване на противоправните схеми.

Публичният сектор също се включва в дискусията относно използваните методи за разследване на трансгранични престъпления. Темата за привличането на отговорността на задължените лица също е засегната.

Събитието е предназначено за представители на дружества и организации, които са задължени лица по смисъла на новия ЗМИП, специалисти, работещи в областта на противодействието на измамите и специалисти по съответствие (compliance officers), вътрешен контрол, юристи, адвокати, както и за всички, заинтересувани от тематиката на „престъпленията на белите якички” (white collar crimes).

Програмата на събитието е следната:

08:30 – 09:00​  Регистрация
09:00 – 09:10  ​Приветствие от организаторите
09:10- 09:40  ​Keynote: Трансгранични икономически престъпления и Съответствие (Compliance) с лектор Dr. Branislav Hock, Университет Портсмут, Англия
09:40- 10:10  ​Новите тенденции в борбата срещу изпирането на пари: аргументи за повишено съответствие с лектор д-р Елина Кърпачева, Председател на ЕКЦ
10:10-10:40  ​Разследване и наказване на  трансгранични икономически престъпления – Публичен сектор – Дирекция „Трансгранична организирана престъпност“, ГДБОП
10:40-11:10   Кафе пауза и нетуъркинг
11:10-12:00   Трансгранични икономически престъпления и българския частен сектор I с лектори Димитър Колчаков, Българо-американска кредитна банка и д-р Пламен Иванов,  European Brokerage House
12:00 – 12:50   ​Трансгранични икономически престъпления и българския частен сектор II с лектор Павлина Банчева-Колева, Anakatech  tbc
12:50 – 13:00​   Q&A и Закриване на семинара

Презентациите са на български език като единствено keynote speech е на английски език (без симултанен превод).

Таксата за участие е в размер на 80 лева. За трима или повече представители от една и съща организация, както и за алумни на УНСС цената е 50 лв.

Участието е по-реда на регистрацията, до изчерпване на наличните места. 

За допълнителна информация>>

Начало - Край

Ное. 06, 2018 - Ное. 06, 2018

Начален час - Краен час

08:30 - 13:00

Място на събитието

София,

Етикети

Организатор

Европейски Комплайънс Център

Сподели