Обучения на ЦОА “Кръстьо Цончев“ през септември

Зарежда Събития
Описание

Центърът за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“ организира ежемесечно лекции в сградата на ЦОА „Кърстьо Цончев“, гр. София, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет. 4.

Достъпът до обученията е свободен, след представяне на служебна адвокатска карта.

Програмата през месец септември в гр. София е следната:

  • Специализирано задълбочено обучение по медицинско право, лекция на тема „Медицински деликт: противоправно деяние и причинна връзка“ на 18 семптември 2018 г. с лектор адв. Мария Шаркова
  • Специализирано задълбочено обучение по медицинско право, лекция на тема: „Доказване. Медицинска документация. Вреди: доказване. Размер на вредите“ на 20 септември 2018 с лектор адв. Мария Шаркова
  • Специализирано задълбочено обучение по медицинско право, лекция на тема: „Международно частно медицинско право“ на 29 септември 2018 с лектор доц. д-р Боряна Мусева

За повече информация>>

Начало - Край

сеп. 18, 2018 - ян. 18, 2019

Начален час - Краен час

14:00 - 17:00

Място на събитието

ул. "Калоян" № 8, ет. 4, София,

Етикети

Организатор

Център за обучение на адвокати „Кръстьо Цончев“

Сподели