Специализиран курс „Действия, прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК“

Зарежда Събития
Описание

Институт за следдипломна квалификация (ИСК) при УНСС и Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС организират съвместно Специализиран курс по практически проблеми на принудителното изпълнение на тема „Действия, прекъсващи изтичането на погасителната давност в изпълнението по ГПК“ (прекратяване на изпълнителното производство на основание чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК), който ще се проведе на 14 ноември 2020 г. в сградата на ИСК към УНСС, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа. Предвидено е събитието да се проведе предимно онлайн, като има възможност и за присъствено участие.

Проблемите, които ще бъдат разгледани по време на курса, са следните:

  1. Настъпила перемпция и погасителна давност. Основни разлики.
  2. Изчитачане на погасителната давност.
  3. Действието, прекъсващо изтичането на давността. Прекъсване на срока по чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК.
  4. Правните последици на действията.

Курсът е предназначен да изясни понятието „годно изпълнително действие“ и релевантността му към прекъсване на погасителната давност, както и към прекъсване на срока по чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК. По време на обучението курсистите ще се запознаят с множество съдебни решения, които дискутират поставените по-горе проблеми, както и с примери от практиката. Изясняването на избраната тема има важно практическо приложение относно преценката дали може да се продължат изпълнителни действия по конкретно изпълнително дело, дали следва да бъде образувано ново или да не се предприемат действия. Неправилната оценка на посочените обстоятелства крие опасността от ангажирането на отговорност за вреди, било за изпълнителния орган или за взискателя.

Въз основа на специално анализирана и подбрана съдебна практика, участниците в курса ще се запознаят с критериите, които използват магистратите досежно съдържанието на понятията „изпълнителнително действие“, „погасителна давност“, „перемпция“.

На участниците в курса ще бъдат раздадени материали, в това число и подбрана съдебна практика.

Специализираният курс ще се води от Софроний Иванов, бивш възпитаник на ЮФ на УНСС, юрисконсулт в колекторска фирма и с предишен опит като юрисконсулт в Камара на частните съдебни изпълнители и Асен Димитров, бивш възпитаник на ЮФ на УНСС, помощник – частен  съдебен изпълнител от 2018г. Лекторите ще покажат различните гледни точки по поставените проблеми от страна на взискателя и на изпълнителния орган в прозводството.

Курсът ще бъде от полза за практикуващи юристи в сферата на изпълнителното производство (адвокати, юрисконсулти в кантори на съдебни изпълнители, в колекторски фирми и др.), както и за студенти в последна година на обучение.

Цената на курсът е 100 лева.

При ранно записване до 23.10.2020г.: 80 лева;

При групово записване от органиция (до 3 души): 65 лева;

При групово записване от органиция (до 5 души): 50 лева;

За членове на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС: 50 лева.

Таксите за обучение се превеждат по банковата сметка на ИСК:

Банка УниКредит Булбанк

BIC UNCRBGSF

IBAN BG23UNCR76303100117207

Краен срок за записване: 12 ноември 2020г.

За допълнителни въпроси пишете ни в официалната фейсбук страница на сдружението или се обърнете към г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

Документи за записване:

ЗАЯВЛЕНИЕ

ЛИЧЕН ФОРМУЛЯР

Начало - Край

Ное. 14, 2020 - Ное. 14, 2020

Начален час - Краен час

10:00 - 14:30

Етикети

,

Организатор

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, ИСК при УНСС

Сподели