Конкурс за студенти, участвали в състезания по право

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, по инициатива на Централния съвет на сдружението, обявява Конкурс за награждаване на студенти на Юридически факултет на УНСС, участвали в международни или национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.

В конкурса могат да се включат всички отбори, съставени от студенти на Юридически факултет на УНСС, взели участие в международни и национални състезания по право през академичната 2019/2020 г.

Кандидатстването се осъществява чрез подаване на заявление за участие в свободен текст, подписано от участниците в отбора на имейла на сдружението – alumniclub.pravo.unss@gmail.com в срок до 10 октомври 2020 г.

Към заявлението се прилагат и следните документи:

  • Уверение за студентски статут на участниците в отборите (за всеки студент по отделно), издадено от УНСС;
  • Документ, удостоверяващ участието в международно или национално състезание;
  • Други документи, удостоверяващи лични или отборни отличия от международно или национално състезание.

Критериите за оценяване са следните:

 

 

МЕЖДУНАРОДНО СЪСТЕЗАНИЕ НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ
Критерий Точки Критерий Точки
Участие 15 т. Участие 10 т.
Участие в състезание с общ брой участващи отбори над 50 5 т. Участие в състезание с общ брой участващи отбори над 15 5 т.
Участие в състезание, което има повече от 15 издания 10 т. Участие в състезание, което има повече от 10 издания 10 т.
Класиране на участвалия отбор на 3-то място 10 т. Класиране на участвалия отбор на 3-то място 5 т.
Класиране на участвалия отбор на 2-ро място 15 т. Класиране на участвалия отбор на 2-ро място 10 т.
Класиране на участвалия отбор на 1-во място 20 т. Класиране на участватия отбор на 1-во място 15 т.
Отборни награди

 

3 т. Отборни награди

 

3 т.
Индивидуални награди 2 т. Индивидуални награди 2 т.

 

Комисия, съставена от представители на Алумни клуб на завършилите ЮФ на УНСС и външни експерти, ще разгледа подадените документи и ще обяви класирания на първо място до 10 ноември 2020 г. Оценяването ще се извърши на база на точкуване по посочените критерии за оценяване. За класиран на първо място ще бъде избран отборът събрал най-много точки.

 

Наградата, която ще присъди Алумни клубът на отбора, класиран на първо място, е в размер на 1000 лв. (хиляда лева).

За целите на награждаването Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС ще сключи писмен договор за дарение със студентите, участници в отбора, класиран на първо място.

Удостоеният отбор ще бъде публично отличен по време на Ежегодния бал на Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС през ноември 2020 г.

С подробните правила на конкурса можете да се запознаете ТУК.

Начало - Край

окт. 10, 2020 - окт. 10, 2020

Начален час - Краен час

08:00 - 17:00

Етикети

Организатор

АЛУМНИ КЛУБ НА ЗАВЪРШИЛИТЕ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ ПРИ УНСС

Сподели