Курс по COMPLIANCE: „Проучване на клиенти, бизнес партньори и трети лица”

Зарежда Събития
  • Това събитие е минало събитие.
Описание

Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Алумни клуб на завършилите юридическия факултет при УНСС организират Специализиран курс по Compliance на тема „Извършване на комплексна проверка на клиенти на задължени лица съгласно ЗМИП и на лица съгласно изискванията на международните санкционни режими“.

Курсът е с продължителност 6 учебни часа, като ще се проведе на 10 април 2021 г. между 10:00 и 14:30 часа. Предвидено е събитието да се проведе онлайн. Има възможност и за присъствено участие в сградата на Институтът за следдипломна квалификация (ИСК) към УНСС, гр. София, бул. „Климент Охридски“ № 2.

Проучването на клиенти, доставчици, дистрибутори и други партньори на търговските дружества, опериращи в широк спектър от бизнес сфери (финансови институции, индустриални предприятия, доставчици на телекомуникационни услуги и др.) е ключов елемент от всяка Програма за съответствие, на който националните и чуждестранните регулатори обръщат все по-голямо внимание. Ето защо, дружествата следва да бъдат информирани какви са изискванията за извършването на такъв тип проучване, как да управляват установените рискове, както и какви биха били последиците, ако тези процеси не се управляват по правилния начин. 

След завършването на курса участниците ще са придобили следните знания: 

  • Кои са задължителните елементи на Програмата за съответствие; 
  • Каква е същността на проучването на клиенти, бизнес партньори и трети лица (Integrity Due Diligence); 
  • Кои са видовете проучване на клиенти; 
  • Как се управляват установените рискове; 
  • Какво е комплексна проверка съгласно изискванията на Закона за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и как се определя рисков профил на клиента; 
  • Какво е проверка в контекста на установените санкционни режими от ООН, САЩ и ЕС.

На участниците в курса ще бъдат раздадени предварително подготвени материали по темата.

Специализираният курс ще се проведе от Иван Димитров, възпитаник на ЮФ към УНСС, който заема позицията Global Compliance Officer и има значителен опит в изграждането, подобряването и управлението на Compliance програми в големи корпоративни структури в страната и чужбина и Радостина Младенова, възпитаник на ЮФ към УНСС, която заема позицията Senior Compliance Expert с богат опит в установяването и извършването на комплексни проверки в сектора на телeкомуникациите и застраховането. 

Курсът е подходящ за служители, заемащи позиции в областта на юридическите услуги, compliance, управление на риска, вътрешни процеси, одит, както и за студенти, проявяващи интерес към материята.

Цената на курса за човек е 150 лева.

При ранно записване до 20 март 2021 г.: 100 лева.

При групово записване от организация (от 3 души): 100 лева.

При групово записване от организация (от 5 души): 70 лева.

За членове на „Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС“: 70 лева.

Краен срок за записване: 8 април 2021 г.

За допълнителна информация и записване: 

email: info@ips.bg

mob.: 0888 202 431

Начало - Край

апр. 10, 2021 - апр. 10, 2021

Начален час - Краен час

10:00 - 14:30

Етикети

Организатор

Алумни клуб на завършилите ЮФ при УНСС, ИСК при УНСС

Сподели